خودارضایی در روزه

حکم خودارضایی در ماه رمضان

پاسخ به این سوال که آیا خودارضایی روزه را باطل می کند یا خیر باید بگوئیم که اگر روزه دار به قصد بیرون آمدن آب منی اقدام به استمناء کند…
آیا خودارضایی روزه را باطل می کند؟
فهرست