آیا خودارضایی غسل دارد؟

اسم غسل خودارضایی چیست؟

بسیاری از افرادی که درگیر استمناء هستند این سوال برای آن ها پیش می آید که آیا خودارضایی نیازبه غسل دارد؟ و اگر اینگونه است, اسم غسل خودارضایی چیست؟ ما…
اسم غسل خودارضایی چیست
فهرست