اثرات خودارضایی بر مغز از نظر علمی

اثرات خودارضایی بر مغز از نظر علمی

ترشح مداوم دو هورمون اندورفین و دوپامین در سطح بدن, از مهمترین اثرات منفی خودارضایی بر مغز بوده که در اغلب اوقات علاوه بر ایجاد اعتیاد روانی در افراد, سبب…
اثرات خودارضايي بر مغز
فهرست