خودارضایی در ماه رمضان

آیا خود ارضایی روزه را باطل می کند

خودارضایی یا استمناء, یکی از گناهان کبیره است و اگر کسی در ماه مبارک رمضان و در هنگام روزه بودن, اقدام به خودارضایی کنید, سبب باطل شدن روزه و دادن…
آیا خودارضایی روزه را باطل می کند؟
فهرست